Eğitim

  • Modelimiz
  • Üniversiteye Hazırlık
  • 9.Sınıf
  • 10.Sınıf
  • 11.Sınıf
  • 12.Sınıf
Eğitim anlayışımız , eğitim ve öğretimin doğasını bozmayan ,öğrenmeyi öğreten ölçülü bir disiplinle şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız ,yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi ,özet olarak eğitim ,öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.
Gücünü uzun yılların deneyiminden alan dinamik ve yenilikçi ekibimiz ,eğitimdeki en önemli gelişmeleri takip edip uygun olanları sistemimize uyarlıyor.Bu sayede öğrencilerimize yeterli eğitim - öğretim donanımı vermenin yanı sıra onları üniversiteye giriş sınavlarına da en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bu amaçla, eğitim - öğretim programımızı üniversiteye hazırlık çalışmaları ile şekillendirip zenginleştirdik.9.sınıfta temel düzeyde başladığımız sınavlara hazırlık programı çalışmaları 12.sınıfta en üst düzeye ulaşıyor.Yıllardır uyguladığımız After school programıyla destekleyici ve geliştirici bir sistem olarak öğrencilerimize uyguluyoruz.
9.sınıfta üniversiteye hazırlık programımızın temel hedefi ; Öğrencilerimizin anlama - kavrama - yorumlama -çıkarım yapabilme -işlem yapabilme ve disiplinler arası öğrenme yaklaşımını kullanabilmedir.
10.sınıf üniversiteye hazırlık programımızın temel amacı ; Öğrencilerimizin akademik yeterliliklerinin ,ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayarak onlara kendi ilgi ve yeteneklerine uygun kariyer planı yaptırmaktır. Bu amaçla hem öğrencimizin akademik başarısını yakından izliyor hem de rehberlik birimimizin gözetiminde uygulanan çeşitli test ve envanterlerle ilgi ve yeteneklerinin farkında olmasını sağlıyoruz. 10.sınıfın sonunda ulaşılan sonuçları öğrenciye özel , öğrenci ve veli ile birlikte değerlendirerek alan seçimi yaptırıyoruz.
11.sınıfta belirlenen kariyer planları doğrultusunda etkin sınav hazırlığına başlıyoruz. 11.sınıfta yoğun olarak istenilen uyguladığımız alana yönelik sınav hazırlık programı ile öğrencilerimiz hangi branşta ne eksik olduklarını net olarak , görerek yapmaları gereken çalışmayı daha kolay programlayabiliyorlar.
12.sınıfta üniversiteye hazırlık programlarımızın tek hedefi üniversite sınavında % 100 başarıdır. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizi yaz tatilinde yapmaları gereken çalışmaları konusunda yönlendiriyoruz. Sınav öncesinde yoğunlaştırılmış hazırlık kampı ve yoğunlaştırılmış deneme sınavı uygulamaları ile öğrencimizin her anını verimli geçirmelerini sağlıyoruz .
WhatsApp chat